/uploaded/slide/tin%20tuc.jpg
Tin Tức

CTCP Thủy sản Mekong (AAM : HOSE)

14:34 | 19/05/2020
Hiện nay, số lượng Công ty chế biến cá tra đông lạnh xuất khẩu trong vùng có xu hướng ngày càng tăng và dự kiến đến cuối năm 2009 con số này sẽ tăng nhiều hơn nữa. Ý thức được vị thế của Công ty trong môi trường có nhiều cạnh tranh trong khâu nguyên liệu, nhân lực và thị trường, Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong không ngừng nổ lực và đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch liên tục trong các năm qua và đạt mức phát triển bình quân trên 10%/năm. Công ty có quan hệ mua bán với 30 nước và khu vực.Đặc biệt năm 2009, công ty là 1 trong 10 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cá tra sang thị trường Nga.

https://www.stockbiz.vn/Stocks/AAM/Overview.aspx