/uploaded/slide/tin%20tuc.jpg
Tin Tức

Lãi quý II đi ngang, Thủy sản Mekong vẫn “về đích” sớm sau 6 tháng đầu năm

14:33 | 19/05/2020

Tính chung 6 tháng đầu năm, Thủy sản Mekong ghi nhận 94,5 tỷ đồng doanh thu thuần, sụt giảm 14% so với cùng kỳ tuy nhiên lợi nhuận trước thuế lại tăng 9% đạt 8,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về gần 6,9 tỷ đồng, tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 584 đồng.

Năm 2019, Thủy sản Mekong lên kế hoạch doanh thu và lãi trước thuế lần lượt đạt 220 tỷ đồng và 8 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau nửa đầu năm, Thủy sản Mekong dù mới thực hiện gần một nửa chỉ tiêu doanh thu nhưng lại vượt 5% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Về tài chính, thời điểm kết thúc tháng 6, tổng tài sản của AAM đã tăng 5% so với đầu năm lên mức 241 tỷ đồng với 82,5% là tài sản ngắn hạn. Bên cạnh việc không có nợ vay tài chính, Thủy sản Mekong cũng tích lũy được hơn 20 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại và 93,3 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Trên thị trường chứng khoán, sau giai đoạn đi lên mạnh mẽ thời điểm đầu tháng 4 nhờ kết quả kinh doanh tích cực quý đầu năm, cổ phiếu AAM tăng gần 50% sau 2 tháng lên đạt đỉnh 14.500 đồng/cổ phiếu.