/uploaded/slide/Gioi%20thieu.jpg
Giới Thiệu

Trưởng Bộ Phận

Thiệu Hoàng Phương Nguyên
Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng
Nguyễn Hoàng Anh
Kế Toán Trưởng
Huỳnh Phát Triển
Trưởng Phòng Sale
Bùi Thùy Giang
Trưởng Phòng Nhân Sự
Trần Văn Tạo
Chuyên Viên Sale
La Hoàng Kim Thanh Ly
Phó Trưởng Phòng Sale