/uploaded/slide/Hoi%20cho%20thuy%20san.jpg
Hội Chợ Thuỷ Sản

Lịch trình - Thông tin hội chợ

Hội chợ đánh bắt cá và hải sản Qingdao, Trung Quốc 2019
21:03 | 13/05/2020

Hội chợ đánh bắt cá và hải sản Qingdao, Trung Quốc 2019

Địa điểm: Trung tâm hội nghị quốc tế Thanh Đảo Thời gian: 28 tháng 10 - 02 tháng 11 năm 2019
Hội chợ chế biến hải sản toàn cầu 2019
20:51 | 13/05/2020

Hội chợ chế biến hải sản toàn cầu 2019

Địa điểm: Parc de Exposition, Brussels, Bỉ Thời gian: ngày 07- 09 tháng 5, 2019  
Hội chợ chế biến hải sản toàn cầu 2020
15:06 | 12/05/2020

Hội chợ chế biến hải sản toàn cầu 2020

Địa điểm: Seafood Expo Global and Seafood Expo Processing Brussels Exhibition Center Thời gian: 21-23 tháng 4 năm 2020  
Hội chợ thủy sản Bắc Mỹ 2020
14:56 | 12/05/2020

Hội chợ thủy sản Bắc Mỹ 2020

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và triển lãm Boston, Boston, Massachuset , USA Thời gian: 15-17 tháng 3 năm 2020