/uploaded/slide/Gioi%20thieu.jpg
Giới Thiệu

Trưởng Bộ Phận

Lâm Thanh Hùng
Trưởng Phòng QLCL
Nguyễn Hoàng Anh
Kế Toán Trưởng
Trần Văn Tạo
Chuyên Viên Sale