/uploaded/slide/tin%20tuc.jpg
Tin Tức

Thủy sản Mekong mua 2,4 triệu cổ phiếu quỹ để bình ổn giá

14:42 | 19/05/2020

Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã chứng khoán AAM) vừa mới công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ của công ty.

Cụ thể, AAM sẽ tiến hành mua lại 2,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 24,16% số lượng cổ phiếu đang lưu hành để làm cổ phiếu quỹ nhằm bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường.

Công ty dự kiến giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong vòng 30 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra công văn nhận được đầy đủ hồ sơ.

Giá mua vào được xác định theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật (từ 10.000 đồng đến 15.500 đồng/cổ phiếu). Nguồn vốn mua lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty